เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 5 จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักเทศบาล) จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 3417 ลงวันที่ 25 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 25 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 24 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ลงวันที่ 24 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ลงวันที่ 24 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ลงวันที่ 25 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ทะเบียน นง 1764 ลงวันที่ 23 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าดับเพลิงและกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บต 3352 สป. ลงวันที่ 23 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บฉ 2932 ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกวาดดูดผุ่น ทะเบียน 83-8885 ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน 82-9997 ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 2
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 84-0217 ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 23 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถกระบะ ทะเบียน บฉ 2932 ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin -
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 20 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 1
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 19 ม.ค. 66 PoochaoAdmin 2

หน้า 1 จาก 112

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ