เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ลว.10 กค. 63 Benz -
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ Benz 3
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-0213(เบอร์ 2) Benz 4
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6175 (เบอร์ 6) Benz 4
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 840213 (เบอร์ 2) Benz 3
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ Benz 1
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ ขนาด 6 ที่นั่ง Benz 4
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟ ขนาด 6 ที่นั่ง Benz -
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ลว 9 กค. 63 Benz 2
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1 งาน Benz 2
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 ชุด Benz 3
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี จำนวน 2 คัน Benz 1
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ Benz 1
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 1 งาน Benz 1
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ Benz 5
16 - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ลว.8กค63 Benz 7
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ Benz 3
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 1 (สวนส้ม) จำนวน 133 คน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Benz 3
19 - ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ซอยวัดมหาวงษ์ ตำบลสำโรง Benz 2
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก จำนวน 8 เครื่อง Benz 3

หน้า 1 จาก 23