เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 14 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 3
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือกฎหมาย ลงวันที่ 13 ก.ย. 64 kwang 8
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 10 ก.ย. 64 kwang 10
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64 kwang 10
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 139 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64 kwang 13
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ลงวันที่ 8 ก.ย. 64 kwang 14
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ลงวันที่ 8 ก.ย. 64 kwang 11
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 kwang 9
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะหางเหยี่ยว ทะเบียน บท5597 ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 kwang 6
10 - ประกาศ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บ 7966 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 kwang 6
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 9
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก ทะเบียน 83-8606 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 PoochaoAdmin -
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 83-8717 ลงวันที่ 3 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 9
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเก้บขยะอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 6
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรัปปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยกลับเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหญ้าแพรก จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้างคลองกระทุ่ม สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 52/11 ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 kwang 9
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ทะเบียน ตค 6068 ลงวันที่ 2 ก.ย. 64 kwang 9
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 PoochaoAdmin 14
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารสำนักงานเทศบาล 1 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 PoochaoAdmin 13
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักคลัง) จำนวน 4 เครื่อง ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 PoochaoAdmin 10
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7949 เบอร์ 21 ลงวันที่ 1 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 11

หน้า 1 จาก 62