เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) จำนวน 5 เครื่อง kwang 8
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน, บริเวณชั้น 2 หน้าห้องน้ำ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย kwang 9
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว kwang 12
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ kwang 7
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม และซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kwang 5
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง โครงการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 kwang 8
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2564 kwang 7
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ PoochaoAdmin 7
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 เส้น PoochaoAdmin 13
10 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ kwang 12
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและตรวจสภาพระบบไฟฟ้า และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และอาคารป้องกันปละบรรเทาสาธารณภัย PoochaoAdmin 10
12 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ลว 16-11-63 kwang 13
13 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-8516 ลว 13-11-63 kwang 13
14 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 84-0958 kwang 16
15 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ลว 13-11-63 kwang 13
16 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 84-0958) kwang 11
17 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2864 สมุทรปราการ ลว 13-11-63 kwang 15
18 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน 2 รายการ 10-11-63 kwang 13
19 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 10-11-63 kwang 13
20 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ลว 6/11-63 kwang 19

หน้า 1 จาก 39