เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม PoochaoAdmin 4
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งานศูนย์บริการสาธารณสุข PoochaoAdmin 4
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกวาดถนน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) PoochaoAdmin 4
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยและกวาดถนน (เดือนกันยายน 2563) PoochaoAdmin 3
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564) PoochaoAdmin 3
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. บริเวณซอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ PoochaoAdmin -
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จำนวน 12 เดือน kwang 6
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 kwang 4
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PoochaoAdmin 3
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มกราคม 2564 งานไฟฟ้าถนน สำนักช่าง kwang 6
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน สำนักช่าง kwang 6
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PoochaoAdmin 9
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา PoochaoAdmin 3
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 6A 20B จำนวน 200 ถัง PoochaoAdmin 6
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาล (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) PoochaoAdmin 5
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch)) และติดตั้งเดินระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless access point) PoochaoAdmin 4
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า POST TOP บริเวณภายในเขตเทศบาล (ครั้งที่ 2) kwang 4
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงไร้สาย(ซ่อมส่งชุดควบคุมส่งสัญญาณ) PoochaoAdmin 7
19 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงบ่อสูบน้ำหมู่บ้านไมตรีจิตร บริเวณบ้านเลขที่ 19/159 หมู่ที่ 17 ตำบลบางหญ้าแพรก (ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 7
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าดับเพลิง ทะเบียน บต 3352 สป PoochaoAdmin 10

หน้า 1 จาก 35