เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 4
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (1 ธ.ค 2564 - 31 ม.ค. 2565) ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 2
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 83-3312 ลงวันที่ 25 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟารับแขกขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 24 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 5
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-0215 (เบอร์ 13) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 2
8 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะทะเบียน กฉ-319 ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-3205 (เบอร์ 23) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 24 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 2
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 3 รายการ ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 5
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มสันกาวแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 4
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7934 เบอร์ 19 ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 4
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7949 (เบอร์ 24) ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 3
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลงวันที่ 23 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 5
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง 1 โครงการ ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 PoochaoAdmin 8
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 kwang 9
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 kwang 10
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 kwang 8
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 22 พ.ย. 64 kwang 9

หน้า 1 จาก 68