เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 7,500 โด๊ส เวชภัณฑ์ในการทำหมัน สุนัขและแมว และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 รายการ kwang 8
2 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ลว 25-2-64 kwang 7
3 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 84-0216 (เบอร์9) ลว 23-2-64 kwang 9
4 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ลว 24-2-64 kwang 5
5 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ลว 24-2-64 kwang 8
6 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ลว 24-2-64 kwang 5
7 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาแกะหุ่นรถบุปผชาติ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 รายการ kwang 6
8 -ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ลว 24-2-64 kwang 6
9 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ลว 22-2-64 kwang 4
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล EMS ทะเบียน กต 4740 kwang 3
11 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) kwang 3
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-9895 (เบอร์28) ลว 22-2-64 kwang 5
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 84-0213 (เบอร์2) kwang 3
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บฉ 8178 สมุทรปราการ ลว 23-02-64 kwang 2
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ลว 22-2-64 kwang 2
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 84-3960 kwang 2
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน บท 6425 kwang 3
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ลว 19-2-64 kwang 9
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลว 19-2-64 kwang 5
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณตัดถนนซอยสะพานทอง สิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 21/16 (ครั้งที่ 2) kwang 7

หน้า 1 จาก 48