เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยติดตั้งราวเหล็กกันตกพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณอาคารบังคับน้ำคลองตาเผือก 19 พ.ค.65 Trainee -
2 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 18 พ.ค.65 Trainee 1
3 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 19 พ.ค.65 Trainee -
4 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 19 พ.ค.65 Trainee -
5 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19 พ.ค.65 Trainee -
6 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 2452 สมุทรปราการ 20 พ.ค.65 Trainee -
7 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หน้าตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค-139 19 พ.ค.65 Trainee -
8 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-3960 (เบอร์ 17) 19 พ.ค.65 Trainee 6
9 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์กระบะทะเบียน บจ.9218 19 พ.ค. 65 Trainee 4
10 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19 พ.ค.65 Trainee -
11 - ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะเเบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน 19 พ.ค.65 Trainee 4
12 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 11 พ.ค. 65 Trainee -
13 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 28 รายการ 10 พ.ค.65 Trainee 13
14 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10 พ.ค.65 Trainee 18
15 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0103 10 พ.ค.65 Trainee 16
16 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-4065 (เบอร์ 12) จำนวน 1 โครงการ 10 พ.ค. 65 Trainee 11
17 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-3356 (เบอร์ 20) 10 พ.ค. 65 Trainee 8
18 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 83-1529 (เบอร์ 10) 9 พ.ค.65 Trainee 10
19 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นด้วยกระเเสไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง 10 พ.ค. 65 Trainee 9
20 - ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 84-4065 (เบอร์ 12) 9 พ.ค.65 Trainee 10

หน้า 1 จาก 81