เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการให้เช่าห้องอาหารในอาคารเทคโลโนยีสารสนเทศ (ชั้น 2) จำนวน 3 ห้อง ลว 21-1-64 kwang 9
2 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)(กองการศึกษา) PoochaoAdmin 12
3 - ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) PoochaoAdmin 16
4 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 PoochaoAdmin 24
5 - ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซื้อค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา โครงการจัดงานวันครู 64 PoochaoAdmin 28
6 - ประกาศ ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการให้เช่าห้องอาหารในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 3 ห้อง PoochaoAdmin 26
7 - ประกาศ บัญชีรายชื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยนและประนอมข้อพิพาท และการรับสมัคร PoochaoAdmin 31
8 - คำสั่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ที่ 2304/2563 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง kwang 39
9 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 PoochaoAdmin 45
10 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา PoochaoAdmin 33
11 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจร พร้อมทั้งติดตั้งระบบระบายน้ำบริเวณภายในที่ราชพัสดุสำนักช่าง PoochaoAdmin 51
12 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าที่ราชพัสดุ PoochaoAdmin 31
13 - ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 PoochaoAdmin 97
14 - ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง บริษัท พีพีเอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด Trainee 75
15 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 PoochaoAdmin 63
16 - ประชาสัมพันธ์ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายครั้งที่ 1 2563 PoochaoAdmin 60
17 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 Trainee 53
18 - ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2564 PoochaoAdmin 65
19 - ประกาศ ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 PoochaoAdmin 75
20 - ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ Trainee 109

หน้า 1 จาก 5