เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานเหมาก่อสร้าง บริษัท พีพีเอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด Trainee 16
2 - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 PoochaoAdmin 15
3 - ประชาสัมพันธ์ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายครั้งที่ 1 2563 PoochaoAdmin 11
4 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 Trainee 19
5 - ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2564 PoochaoAdmin 25
6 - ประกาศ ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 PoochaoAdmin 29
7 - ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ Trainee 38
8 - กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง บริษัท ศุภาสิน Trainee 22
9 - กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างบริษัท ณรงค์เกียรติ Trainee 28
10 - ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ PoochaoAdmin 45
11 - ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-gp ฯ รุ่นที่้ 1- 6" PoochaoAdmin 25
12 - ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 14) คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ แกาแพร่ระบาดของCovid-19 และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด PoochaoAdmin 35
13 - การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) PoochaoAdmin 22
14 - มาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม กลุ่มที่ 7 PoochaoAdmin 20
15 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2563 รวม 4 วัน จำนวน 10 (ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 23
16 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาล 1 กับ อาคารสำนักงานเทศบาล 2 (ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 19
17 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย PoochaoAdmin 22
18 - ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง จ้างเหมาบริษัท ฉื่อจิ้น ฮั้ว จำกัด PoochaoAdmin 22
19 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 21
20 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 22

หน้า 1 จาก 5