เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. พร้อมขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 107 สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองผู้ใหญ่ต๋อง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 64 kwang 6
2 - ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก PoochaoAdmin 12
3 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 6 (บางฝ้าย) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 kwang 24
4 - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ PoochaoAdmin 58
5 - ประกาศขยายเวลาแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) PoochaoAdmin 22
6 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อที่ดิน ตำบลบางหัวเสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 kwang 19
7 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) (กองการศึกษา) (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 kwang 24
8 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน PoochaoAdmin 20
9 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 4) PoochaoAdmin 52
10 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเท้า คสล. บริเวณซอยโรงเหล็ก หมู่ที่ 19,20 ตำบลบางหญ้าแพรก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)(ครั้งที่ 2) kwang 25
11 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PoochaoAdmin 43
12 - เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวพื้นและซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว 22-2-64 kwang 38
13 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) PoochaoAdmin 75
14 - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า PoochaoAdmin 58
15 - ประกาศ ประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการให้เช่าห้องอาหารในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ห้องที่ 2 PoochaoAdmin 50
16 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล PoochaoAdmin 54
17 - ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โครงการให้เช่าห้องอาหารในอาคารเทคโลโนยีสารสนเทศ (ชั้น 2) จำนวน 3 ห้อง ลว 21-1-64 kwang 57
18 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)(กองการศึกษา) PoochaoAdmin 64
19 - ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) PoochaoAdmin 66
20 - ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 PoochaoAdmin 61

หน้า 1 จาก 6