เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่องเขียนโดยผู้ชม
1 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองตาปลั่ง จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางด่วนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 14 ตำบลบางหัวเสือ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 kwang 6
2 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้า ถนนวัดบางหัวเสือ ลงวันที่ 7 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 9
3 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย 25 (ซอยผูกมิตร) หมู่ที่ 2 ต.สำโรงใต้ ลงวันที่ 6 ก.ย. 64 PoochaoAdmin 16
4 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. พร้อมท่ทอระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 20 ต.บางหญ้าแพรก ลงวันที่่ 27 ส.ค. 64 PoochaoAdmin 27
5 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 26 ส.ค.64 PoochaoAdmin 20
6 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 PoochaoAdmin 26
7 - ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. พร้อมขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงใต้ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 107 สิ้นสุดโครงการบริเวณคลองผู้ใหญ่ต๋อง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 10 ส.ค. 64 kwang 29
8 - ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28) PoochaoAdmin 19
9 - ประกาศ มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 13 PoochaoAdmin 26
10 - ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 /2564 PoochaoAdmin 46
11 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย kwang 26
12 - ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน ตำบลสำโรง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายรายการใหม่) kwang 36
13 - ประกาศ เรื่องการเก็บขยะมูลฝอย และการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย PoochaoAdmin 35
14 - ยกเลิกประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาที่พักโดยสารบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย kwang 21
15 - ประกาศ เรื่อง เผยแพร่รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) ของสำนักงบประมาณ PoochaoAdmin 27
16 - ประกาศ มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 10 PoochaoAdmin 134
17 - แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-8124 (เบอร์ 16) ลงวันที่ 14 มิ.ย. 64 PoochaoAdmin 49
18 - แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ 84-3124 (เบอร์ 16) PoochaoAdmin 79
19 - ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 PoochaoAdmin 78
20 - ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และกำกับดูแลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) PoochaoAdmin 81

หน้า 1 จาก 7