เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

         วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่และจัดรณรงค์เดินต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี คุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับความมือจากโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย, โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยคุณนพดล  แสนชื่น หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด, หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอพระประแดง จ่าเอกธงชัย  ชำนาญกุล และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 6 บางฝ้าย คุณสายพิน  ภู่กรุต

img_6331
img_6331
Image Detail
img_6331
img_6331
Image Detail
img_6342
img_6342
Image Detail
img_6367
img_6367
Image Detail
img_6389
img_6389
Image Detail
img_6410
img_6410
Image Detail
img_6414
img_6414
Image Detail
img_6420
img_6420
Image Detail
img_6437
img_6437
Image Detail
img_6446
img_6446
Image Detail
img_6454
img_6454
Image Detail
img_6462
img_6462
Image Detail
img_6465
img_6465
Image Detail
img_6468
img_6468
Image Detail
img_6470
img_6470
Image Detail
img_6473
img_6473
Image Detail
img_6475
img_6475
Image Detail
img_6490
img_6490
Image Detail
img_6502
img_6502
Image Detail
img_6514
img_6514
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery