เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

         วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่และจัดรณรงค์เดินต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (ศูนย์เทศบาล) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย โดยมี คุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับความมือจากโรงเรียนวัดบางฝ้าย นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิง สายสวาท  สุขวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย, โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยคุณนพดล  แสนชื่น หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด, หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอพระประแดง จ่าเอกธงชัย  ชำนาญกุล และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 6 บางฝ้าย คุณสายพิน  ภู่กรุต

img_6609
img_6609
Image Detail
img_6618
img_6618
Image Detail
img_6639
img_6639
Image Detail
img_6653
img_6653
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery