เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
หน่วยตรวจสอบภายใน - โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรม STRONG ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรม STRONG ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เข้าร่วมเป็นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต      กับสำนักงาน ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวกันของบุคลากรเพื่อเป็นกลไกการจับตามองและแจ้งเบาะแสมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งชมรม STRONG ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย องค์กรพอเพียงต้านทุจริต  ในวันที่  19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก ICT สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยได้รับเชิญ อาจารย์ทนงศักดิ์ ม่วงมณี ประธานโค้ชชมรมหัวหิน STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งชมรม STONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ให้แก่ทีมงานโค้ชชมรม STRONG เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย สมาชิกโค้ชชมรม จำนวน 20 คน, บุคลากรภายในหน่วยงานของเทศบาล 70 คน และ ผู้แทนจากภาคประชาชน จำนวน 120 คน

img01 medium
img01 medium
Image Detail
img_1959 medium
img_1959 medium
Image Detail
img_1961 medium
img_1961 medium
Image Detail
img_1971 medium
img_1971 medium
Image Detail
img_1993 medium
img_1993 medium
Image Detail
img_1997 medium
img_1997 medium
Image Detail
img_2001 medium
img_2001 medium
Image Detail
img_2013 medium
img_2013 medium
Image Detail
img_2014 medium
img_2014 medium
Image Detail
img_2026 medium
img_2026 medium
Image Detail
img_2027 medium
img_2027 medium
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ