เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”

          วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “กฎหมายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีคุณเรวดี  ดำเพ็ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและบัตรมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง คุณสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม และคุณทวีศักดิ์  สุจารีพิพัฒน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและบัตรเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

 

s__43139085
s__43139085
Image Detail
s__43139083
s__43139083
Image Detail
s__43139084
s__43139084
Image Detail
s__43139085
s__43139085
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery