เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

             วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดมหาวงษ์ โดยมีคุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และตระหนักถึงแนวทางในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากบริษัท กล่องวิเศษ จำกัด คุณกรแก้ว  เทียนศิริ ผู้อำนวยการโครงการกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ และทีมงาน ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 100 คน

img_7944
img_7944
Image Detail
img_7944
img_7944
Image Detail
img_7956
img_7956
Image Detail
img_7958
img_7958
Image Detail
img_7967
img_7967
Image Detail
img_7972
img_7972
Image Detail
img_7979
img_7979
Image Detail
img_8001
img_8001
Image Detail
img_8012
img_8012
Image Detail
img_8018
img_8018
Image Detail
img_8021
img_8021
Image Detail
img_8026
img_8026
Image Detail
img_8036
img_8036
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery