เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

           วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. กองการศึกษา จัดโครงการยุวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยมี คุณสรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับยุวชน เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ยุวชน เยาวชนมีจิตสาธารณะในการปกป้องการทำลายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรโดยมิชอบ ทั้งนี้มียุวชน เยาวชน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 550 คน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณสฤษดิ์พรรณ จันทร์ละออ ข้าราชการบำนาญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทีมงาน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทฟรีสแลนด์คัมพีน่า ประเทศไทย จำกัด ในการนำนมจืดมาแจกให้กับน้องๆที่เข้ารับการอบรมทุกคน
และในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ยังได้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดวัดภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จำนวน 11 วัด

img_8241
img_8241
Image Detail
img_8190
img_8190
Image Detail
img_8230
img_8230
Image Detail
img_8235
img_8235
Image Detail
img_8239
img_8239
Image Detail
img_8243
img_8243
Image Detail
img_8253
img_8253
Image Detail
img_8255
img_8255
Image Detail
img_8258
img_8258
Image Detail
img_8264
img_8264
Image Detail
img_8270
img_8270
Image Detail
img_8278
img_8278
Image Detail
img_8331
img_8331
Image Detail
img_8336
img_8336
Image Detail
img_8347
img_8347
Image Detail
img_8350
img_8350
Image Detail
img_8382
img_8382
Image Detail
img_8396
img_8396
Image Detail
img_8410
img_8410
Image Detail
img_8417
img_8417
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery