เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561

โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 2561 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย โดยมี คุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร และสามารถตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารอย่างง่ายภายในโรงเรียนของตนเองได้ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสิริเบญญาลัยในการนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องความสำคัญของอาหารและการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การดูแลสุขอนามัยที่ดีของตนและการใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ และการใช้ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารอย่างง่าย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณณัฐพงษ์ ภูทัตโต นักวิชาการสาธารณสุข และคุณเสาวนีย์ ทวีโชคทรัพย์สิน เภสัชกรปฏิบัติการ


img_1744
img_1744
Image Detail
img_1752
img_1752
Image Detail
img_1766
img_1766
Image Detail
img_1773
img_1773
Image Detail
img_1781
img_1781
Image Detail
img_1785
img_1785
Image Detail
img_1789
img_1789
Image Detail
img_1791
img_1791
Image Detail
img_1800
img_1800
Image Detail
img_1805
img_1805
Image Detail
img_1815
img_1815
Image Detail
img_1819
img_1819
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery