เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561

โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 2561 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเทศบาล 2 โดยมี คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวแบบองค์รวมได้ ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่แกนนำสุขภาพครอบครัว และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวแบบองค์รวม โดยวิทยากร ได้แก่ คุณจุฑามาศ  เถาว์ชาลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ,ว่าที่ ร.ต.หญิงนุสรา  ขำน้อย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเหนือ และคุณเสรี  สังขโชติ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่

 

img_3617
img_3617
Image Detail
img_3619
img_3619
Image Detail
img_3620
img_3620
Image Detail
img_3621
img_3621
Image Detail
img_3622
img_3622
Image Detail
img_3623
img_3623
Image Detail
img_3624
img_3624
Image Detail
img_3625
img_3625
Image Detail
img_3626
img_3626
Image Detail
img_3627
img_3627
Image Detail
img_3628
img_3628
Image Detail
img_3629
img_3629
Image Detail
img_3630
img_3630
Image Detail
img_3631
img_3631
Image Detail
img_3632
img_3632
Image Detail
img_3633
img_3633
Image Detail
img_3635
img_3635
Image Detail
img_3636
img_3636
Image Detail
img_3637
img_3637
Image Detail
img_3638
img_3638
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery