เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการประกวดมารยาทไทย/โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นปฐมวัย และรุ่นประถมศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว และมีการตัดสินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณอรอุมา ฉัตรเงิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ,คุณบานชื่น บัวระบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และคุณมณฑา พรมเกตุ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก นอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 โดยคุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา จัดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสมาธิ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ และเพื่อพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าว และมีการตัดสินจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณอรอุมา ฉัตรเงิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ,คุณบานชื่น บัวระบัติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และคุณไพฑูร จันทร์ศรี ข้าราชการบำนาญ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ชนะการแข่งขัน โดยคุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

img_1185
img_1185
Image Detail
img_1188
img_1188
Image Detail
img_1196
img_1196
Image Detail
img_1198
img_1198
Image Detail
img_1201
img_1201
Image Detail
img_1203
img_1203
Image Detail
img_1204
img_1204
Image Detail
img_1216
img_1216
Image Detail
img_1217
img_1217
Image Detail
img_1223
img_1223
Image Detail
img_1234
img_1234
Image Detail
img_1267
img_1267
Image Detail
img_1273
img_1273
Image Detail
img_1283
img_1283
Image Detail
img_1305
img_1305
Image Detail
img_1316
img_1316
Image Detail
img_1355
img_1355
Image Detail
img_1367
img_1367
Image Detail
img_1391
img_1391
Image Detail
img_1399
img_1399
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4
 
 
Powered by Phoca Gallery