เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)

ประเพณีสงกรานต์ปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต่อมาในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีเยาวชนจากสภาเด็กฯ การแสดงวงกลองยาวจากนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย และการจัดขบวนแห่สงกรานต์เส้นทางจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายไปสิ้นสุด ณ วัดสวนส้ม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

29
29
Image Detail
30
30
Image Detail
31
31
Image Detail
32
32
Image Detail
33
33
Image Detail
34
34
Image Detail
35
35
Image Detail
36
36
Image Detail
37
37
Image Detail
38
38
Image Detail
39
39
Image Detail
40
40
Image Detail
41
41
Image Detail
42
42
Image Detail
43
43
Image Detail
44
44
Image Detail
45
45
Image Detail
46
46
Image Detail
47
47
Image Detail
48
48
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 6
 
 
Powered by Phoca Gallery