เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)

ประเพณีสงกรานต์ปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต่อมาในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีเยาวชนจากสภาเด็กฯ การแสดงวงกลองยาวจากนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย และการจัดขบวนแห่สงกรานต์เส้นทางจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายไปสิ้นสุด ณ วัดสวนส้ม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

49
49
Image Detail
50
50
Image Detail
51
51
Image Detail
52
52
Image Detail
53
53
Image Detail
54
54
Image Detail
55
55
Image Detail
56
56
Image Detail
57
57
Image Detail
58
58
Image Detail
59
59
Image Detail
60
60
Image Detail
61
61
Image Detail
62
62
Image Detail
63
63
Image Detail
64
64
Image Detail
65
65
Image Detail
66
66
Image Detail
67
67
Image Detail
68
68
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 6
 
 
Powered by Phoca Gallery