เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - สงกรานต์ปู่เจ้าฯ 61 (กองการศึกษา)

ประเพณีสงกรานต์ปู่เจ้าสมิงพราย

วันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ต่อมาในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงดนตรีเยาวชนจากสภาเด็กฯ การแสดงวงกลองยาวจากนักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย และการจัดขบวนแห่สงกรานต์เส้นทางจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายไปสิ้นสุด ณ วัดสวนส้ม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

69
69
Image Detail
70
70
Image Detail
71
71
Image Detail
72
72
Image Detail
73
73
Image Detail
74
74
Image Detail
75
75
Image Detail
76
76
Image Detail
77
77
Image Detail
78
78
Image Detail
79
79
Image Detail
80
80
Image Detail
81
81
Image Detail
82
82
Image Detail
83
83
Image Detail
84
84
Image Detail
85
85
Image Detail
86
86
Image Detail
87
87
Image Detail
88
88
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 6
 
 
Powered by Phoca Gallery