เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมี คุณรุ่งโรจน์ เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยวิทยากร คือ คุณรัชนี ไชยสวน ข้าราชการบำนาญกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,
คุณอภิรัช  อภิชาตบุตร ,คุณอาวัชน์  ปั้นเอี่ยม ,คุณณภัทศรานันท์ วีรพันธ์ และ คุณพงศกร  ไชยสวน ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัญหาทางสังคมและครอบครัวกับการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและสังคม

img_5764
img_5764
Image Detail
img_5776
img_5776
Image Detail
img_5777
img_5777
Image Detail
img_5780
img_5780
Image Detail
img_5781
img_5781
Image Detail
img_5785
img_5785
Image Detail
img_5787
img_5787
Image Detail
img_5795
img_5795
Image Detail
img_5797
img_5797
Image Detail
img_5800
img_5800
Image Detail
img_5804
img_5804
Image Detail
img_5820
img_5820
Image Detail
img_5848
img_5848
Image Detail
img_5854
img_5854
Image Detail
img_5873
img_5873
Image Detail
img_5878
img_5878
Image Detail
img_5897
img_5897
Image Detail
img_5903
img_5903
Image Detail
img_5905
img_5905
Image Detail
img_5908
img_5908
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery