เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561

โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ  ประจำปี 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสวนส้ม โดยมี คุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรน้ำ และเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบระบายน้ำเสีย หรือของเสียอื่นใดลงแหล่งน้ำสาธารณะภายในชุมชนของตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดสวนส้มในการนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สถานการณ์ของทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน การเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางน้ำ การตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้แก่ คุณอรสา นิลประกอบกุล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ,คุณพัลลภ อัมพรไพบูลย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  และคุณปิยะ หาญเชี่ยว  พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

img_5317
img_5317
Image Detail
img_5329
img_5329
Image Detail
img_5333
img_5333
Image Detail
img_5336
img_5336
Image Detail
img_5345
img_5345
Image Detail
img_5348
img_5348
Image Detail
img_5355
img_5355
Image Detail
img_5360
img_5360
Image Detail
img_5380
img_5380
Image Detail
img_5385
img_5385
Image Detail
img_5399
img_5399
Image Detail
img_5404
img_5404
Image Detail
img_5419
img_5419
Image Detail
img_5430
img_5430
Image Detail
img_5440
img_5440
Image Detail
img_5442
img_5442
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery