เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rs

โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rs

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามหลัก ๓Rs โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยมีคุณวรกร แต้นำชัย นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

img_0136
img_0136
Image Detail
img_0139
img_0139
Image Detail
img_0145
img_0145
Image Detail
img_0150
img_0150
Image Detail
img_0151
img_0151
Image Detail
img_0153
img_0153
Image Detail
img_0155
img_0155
Image Detail
img_0156
img_0156
Image Detail
img_0159
img_0159
Image Detail
img_0160
img_0160
Image Detail
img_0161
img_0161
Image Detail
img_0163
img_0163
Image Detail
img_0166
img_0166
Image Detail
img_0167
img_0167
Image Detail
img_0170
img_0170
Image Detail
img_0172
img_0172
Image Detail
img_0173
img_0173
Image Detail
img_0175
img_0175
Image Detail
img_0178
img_0178
Image Detail
img_0184
img_0184
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery