เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน 61 (สำนักปลัด)

โครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ความรู้เรื่อง จิตวิทยาในการแก้ไขการดับไฟ ทฤษฎีการเกิดไฟเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการดับไฟในการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น และการดับไฟเบื้องต้น โดยครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นอกจากนี้ยังได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว


0
0
Image Detail
1
1
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
5
5
Image Detail
6
6
Image Detail
7
7
Image Detail
8
8
Image Detail
9
9
Image Detail
10
10
Image Detail
11
11
Image Detail
12
12
Image Detail
13
13
Image Detail
14
14
Image Detail
15
15
Image Detail
16
16
Image Detail
17
17
Image Detail
18
18
Image Detail
19
19
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery