เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน61

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตด้วย Smart Phone”

         วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตด้วย Smart Phone” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี นายรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริตมากยิ่งขึ้น ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ โดยวิทยากรจากฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร นายประทีป  วันมูดา และวิทยากรด้านการนำเสนอแนวใหม่ เจ้าของเพจ ABLTHAI นายธนศีล  แท้เที่ยงเจริญ

img_0004
img_0004
Image Detail
img_0013
img_0013
Image Detail
img_0024
img_0024
Image Detail
img_0027
img_0027
Image Detail
img_0038
img_0038
Image Detail
img_0047
img_0047
Image Detail
img_0053
img_0053
Image Detail
img_0067
img_0067
Image Detail
img_0078
img_0078
Image Detail
img_0108
img_0108
Image Detail
img_0114
img_0114
Image Detail
img_0131
img_0131
Image Detail
img_0146
img_0146
Image Detail
img_0180
img_0180
Image Detail
img_0186
img_0186
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery