เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงาน การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการหาประสบการณ์ให้กับตนเอง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี และการประกวดวงดนตรีอายุไม่เกิน 25 ปี ผลการประกวดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ หมายเลข 5 เด็กหญิงกัญกร  นาคอ่อน รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร และรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ได้แก่ วง Laline จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

61__0001
61__0001
Image Detail
61__0002
61__0002
Image Detail
61__0003
61__0003
Image Detail
61__0004
61__0004
Image Detail
61__0006
61__0006
Image Detail
61__0007
61__0007
Image Detail
61__0009
61__0009
Image Detail
61__0011
61__0011
Image Detail
61__0012
61__0012
Image Detail
61__0013
61__0013
Image Detail
61__0014
61__0014
Image Detail
61__0015
61__0015
Image Detail
61__0016
61__0016
Image Detail
61__0017
61__0017
Image Detail
61__0018
61__0018
Image Detail
61__0019
61__0019
Image Detail
61__0020
61__0020
Image Detail
61__0021
61__0021
Image Detail
61__0022
61__0022
Image Detail
61__0023
61__0023
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery