เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

การประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการประกวดวงดนตรีและประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงาน การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการหาประสบการณ์ให้กับตนเอง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี และการประกวดวงดนตรีอายุไม่เกิน 25 ปี ผลการประกวดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ หมายเลข 5 เด็กหญิงกัญกร  นาคอ่อน รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวพิมลพร  ทวีโคตร และรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี ได้แก่ วง Laline จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

61__0072
61__0072
Image Detail
61__0074
61__0074
Image Detail
61__0076
61__0076
Image Detail
61__0077
61__0077
Image Detail
61__0078
61__0078
Image Detail
61__0079
61__0079
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 3
 
 
Powered by Phoca Gallery