เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562

       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทุจริต และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ในการนำนักเรียนเข้ารับการอบรม ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การทุจริต ความหมาย แนวคิดและรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การสร้างและบริหารเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการทุจริตภาครัฐ โดยวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม คุณธวัชชัย พลามิตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คุณเสาวนีย์ จันทร์ชวลิต ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม และคุณเยาวดี รัตนมณี ตำแหน่งนิติกร

 

img_8127
img_8127
Image Detail
img_8156
img_8156
Image Detail
img_8160
img_8160
Image Detail
img_8177
img_8177
Image Detail
img_8182
img_8182
Image Detail
img_8203
img_8203
Image Detail
img_8211
img_8211
Image Detail
img_8217
img_8217
Image Detail
img_8234
img_8234
Image Detail
img_8243
img_8243
Image Detail
img_8270
img_8270
Image Detail
img_8272
img_8272
Image Detail
img_8306
img_8306
Image Detail
img_8324
img_8324
Image Detail
img_8332
img_8332
Image Detail
img_8343
img_8343
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery