เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) พ.ศ.2562

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      วันที่ 19 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีข้อมูลพื้นฐานมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และพัฒนาในด้านต่างๆของเทศบาล โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นายนัฐปกรณ์  รวีธนาธร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

img_3393
img_3393
Image Detail
img_3394
img_3394
Image Detail
img_3395
img_3395
Image Detail
img_3402
img_3402
Image Detail
img_3403
img_3403
Image Detail
img_3406
img_3406
Image Detail
img_3409
img_3409
Image Detail
img_3410
img_3410
Image Detail
img_3417
img_3417
Image Detail
img_3418
img_3418
Image Detail
img_3420
img_3420
Image Detail
img_3424
img_3424
Image Detail
img_3429
img_3429
Image Detail
img_3435
img_3435
Image Detail
img_3436
img_3436
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery