เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 61 (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี
ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้แกนนำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ชุมชนปลอดจากโรคไข้เลือดออก โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คุณนภัทร  อยู่ดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

01
01
Image Detail
02
02
Image Detail
03
03
Image Detail
04
04
Image Detail
05
05
Image Detail
06
06
Image Detail
07
07
Image Detail
08
08
Image Detail
09
09
Image Detail
10
10
Image Detail
11
11
Image Detail
12
12
Image Detail
13
13
Image Detail
14
14
Image Detail
15
15
Image Detail
16
16
Image Detail
17
17
Image Detail
18
18
Image Detail
19
19
Image Detail
20
20
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery