เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ 2562

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ

       วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสารบรรณให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และพัฒนาการทำงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวเบญจวรรณ  พลชัย นิติกรชำนาญการ และคณะ

img_3821
img_3821
Image Detail
img_3838
img_3838
Image Detail
img_3844
img_3844
Image Detail
img_3849
img_3849
Image Detail
img_3850
img_3850
Image Detail
img_3853
img_3853
Image Detail
img_3856
img_3856
Image Detail
img_3858
img_3858
Image Detail
img_3861
img_3861
Image Detail
img_3864
img_3864
Image Detail
img_3868
img_3868
Image Detail
img_3874
img_3874
Image Detail
img_3878
img_3878
Image Detail
img_3881
img_3881
Image Detail
img_3940
img_3940
Image Detail
img_3975
img_3975
Image Detail
img_3979
img_3979
Image Detail
img_3982
img_3982
Image Detail
img_4011
img_4011
Image Detail
img_4012
img_4012
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery