เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

         วันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว  โดยมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย และนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

img_0933
img_0933
Image Detail
img_0952
img_0952
Image Detail
img_0964
img_0964
Image Detail
img_0969
img_0969
Image Detail
img_0971
img_0971
Image Detail
img_0973
img_0973
Image Detail
img_0979
img_0979
Image Detail
img_0980
img_0980
Image Detail
img_0985
img_0985
Image Detail
img_0992
img_0992
Image Detail
img_0995
img_0995
Image Detail
img_0997
img_0997
Image Detail
img_1001
img_1001
Image Detail
img_1002
img_1002
Image Detail
img_1005
img_1005
Image Detail
img_1008
img_1008
Image Detail
img_1012
img_1012
Image Detail
img_1014
img_1014
Image Detail
img_1020
img_1020
Image Detail
img_1025
img_1025
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery