เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักปลัดเทศบาล - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร”

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร”

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร” โดยจัดการอบรมให้กับบุคลากรจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้น
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 โดยมีดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธาน และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยมีนางจุฑาพา  เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของเทศบาลมีความตระหนัก ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลัก
ธรรมาภิบาล โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ

img_7298
img_7298
Image Detail
img_7300
img_7300
Image Detail
img_7304
img_7304
Image Detail
img_7313
img_7313
Image Detail
img_7315
img_7315
Image Detail
img_7316
img_7316
Image Detail
img_7317
img_7317
Image Detail
img_7318
img_7318
Image Detail
img_7319
img_7319
Image Detail
img_7320
img_7320
Image Detail
img_7321
img_7321
Image Detail
img_7322
img_7322
Image Detail
img_7323
img_7323
Image Detail
img_7324
img_7324
Image Detail
img_7325
img_7325
Image Detail
img_7326
img_7326
Image Detail
img_7327
img_7327
Image Detail
img_7328
img_7328
Image Detail
img_7332
img_7332
Image Detail
img_7334
img_7334
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery