เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี คุณรุ่งโรจน์ เทศดนตรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สตรีในเขตเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีการบรรยายเรื่อง อารมณ์ดี มีสุข โดยมีวิทยากร ได้แก่ คุณสุทัศน์ วงจันทร์  คุณสามารถ สิงสัง และคุณพัชราภรณ์ พรหมศรี

img_1118
img_1118
Image Detail
img_1134
img_1134
Image Detail
img_1142
img_1142
Image Detail
img_1145
img_1145
Image Detail
img_1148
img_1148
Image Detail
img_1149
img_1149
Image Detail
img_1164
img_1164
Image Detail
img_1168
img_1168
Image Detail
img_1172
img_1172
Image Detail
img_1179
img_1179
Image Detail
img_1182
img_1182
Image Detail
img_1186
img_1186
Image Detail
img_1211
img_1211
Image Detail
img_1213
img_1213
Image Detail
img_1220
img_1220
Image Detail
img_1229
img_1229
Image Detail
img_1232
img_1232
Image Detail
img_1237
img_1237
Image Detail
img_1240
img_1240
Image Detail
img_1247
img_1247
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery