เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองวิชาการและแผนงาน - โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 62

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา การจัดทำเทศบัญญัติ คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ภาส  ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

img_1729
img_1729
Image Detail
img_1741
img_1741
Image Detail
img_1746
img_1746
Image Detail
img_1747
img_1747
Image Detail
img_1748
img_1748
Image Detail
img_1756
img_1756
Image Detail
img_1761
img_1761
Image Detail
img_1763
img_1763
Image Detail
img_1773
img_1773
Image Detail
img_1775
img_1775
Image Detail
img_1780
img_1780
Image Detail
img_1785
img_1785
Image Detail
img_1786
img_1786
Image Detail
img_1791
img_1791
Image Detail
img_1800
img_1800
Image Detail
img_1805
img_1805
Image Detail
img_1810
img_1810
Image Detail
img_1812
img_1812
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery