เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - อบรมอาสาประชาสัมพันธ์ ปี61 (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ได้จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในการประชุม และในระหว่างวันที่ 9- 11 พฤษภาคม 2561 ได้นำคณะอาสาสมัครประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม โดยคณะวิทยากร นำโดยอาจารย์ประชาพงษ์  สัตยวณิช ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสัมพันธภาพ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์และผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เฉพาะด้านสำหรับใช้เป็นพื้นฐานการเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ เทคนิค วิธีการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการร่วมกับเทศบาลในการสร้างความโปร่งใส และบริการสาธารณะ

img_3065
img_3065
Image Detail
img_3081
img_3081
Image Detail
img_3137
img_3137
Image Detail
img_3244
img_3244
Image Detail
img_3262
img_3262
Image Detail
img_3315
img_3315
Image Detail
img_3349
img_3349
Image Detail
img_3880
img_3880
Image Detail
img_3912
img_3912
Image Detail
img_4077
img_4077
Image Detail
img_4080
img_4080
Image Detail
img_4082
img_4082
Image Detail
img_4086
img_4086
Image Detail
img_4091
img_4091
Image Detail
img_4143
img_4143
Image Detail
img_4176
img_4176
Image Detail
img_4179
img_4179
Image Detail
img_4181
img_4181
Image Detail
img_4381
img_4381
Image Detail
img_4436
img_4436
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery