เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

         วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย โดยมี คุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี
รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสิริเบญญาลัยในการนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 250 คนเข้าร่วมอบรม  โดยมีวิทยากร คุณณัฐพงษ์ ภูทัตโต ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และคุณเสาวนีย์ ทวีโชคทรัพย์สิน ตำแหน่งเภสัชกร จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

 

img_3712
img_3712
Image Detail
img_3693
img_3693
Image Detail
img_3698
img_3698
Image Detail
img_3709
img_3709
Image Detail
img_3715
img_3715
Image Detail
img_3716
img_3716
Image Detail
img_3718
img_3718
Image Detail
img_3723
img_3723
Image Detail
img_3732
img_3732
Image Detail
img_3735
img_3735
Image Detail
img_3739
img_3739
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery