เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2562

        วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริเบญญาลัย โดยมีคุณรุ่งโรจน์  เทศดนตรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในบทบาทสมาชิกครอบครัว และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสิริเบญญาลัยในการนำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมอบรม โดยวิทยากร คือ คุณรัชนี ไชยสวน ข้าราชการบำนาญ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมงาน

 

img_6119
img_6119
Image Detail
img_6125
img_6125
Image Detail
img_6132
img_6132
Image Detail
img_6137
img_6137
Image Detail
img_6141
img_6141
Image Detail
img_6143
img_6143
Image Detail
img_6145
img_6145
Image Detail
img_6149
img_6149
Image Detail
img_6154
img_6154
Image Detail
img_6179
img_6179
Image Detail
img_6181
img_6181
Image Detail
img_6185
img_6185
Image Detail
img_6199
img_6199
Image Detail
img_6269
img_6269
Image Detail
img_6287
img_6287
Image Detail
img_6304
img_6304
Image Detail
img_6324
img_6324
Image Detail
img_6343
img_6343
Image Detail
img_6366
img_6366
Image Detail
img_6373
img_6373
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery