เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล

โครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล

                 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมความรู้เตรียมความพร้อมการป้องกันโรคตามฤดูกาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูและอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯ จำนวน 100 คน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณพิมพันธ์ คุปนิรัติศัยกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณณัฐพงศ์ ภูทัตโต และคุณณัฐภาส สัตตบุศย์มณฑล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดตามฤดูกาลไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชม ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลได้

1
1
Image Detail
1
1
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
5
5
Image Detail
6
6
Image Detail
7
7
Image Detail
8
8
Image Detail
9
9
Image Detail
10
10
Image Detail
13
13
Image Detail
15
15
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery