เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - การอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ 2562 (สำนักสาธารณสุขฯ)

การอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีรองนายกเทศมนตรี คุณจุฑาพา  เม่นมิ่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

img_0696 medium
img_0696 medium
Image Detail
img_0702 medium
img_0702 medium
Image Detail
img_0709 medium
img_0709 medium
Image Detail
img_0712 medium
img_0712 medium
Image Detail
img_0714 medium
img_0714 medium
Image Detail
img_0716 medium
img_0716 medium
Image Detail
img_0730 medium
img_0730 medium
Image Detail
img_0732 medium
img_0732 medium
Image Detail
img_0736 medium
img_0736 medium
Image Detail
img_0740 medium
img_0740 medium
Image Detail
img_0745 medium
img_0745 medium
Image Detail
img_0767 medium
img_0767 medium
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery