เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

             วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 โดยมีรองนายกเทศมนตรี คุณจุฑาพา  เม่นมิ่ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่มีลักษณะเป็นผู้นำในสถานประกอบการในเขตเทศบาล ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สามารถดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณนิตยา  สุภามา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ

 

 

 

img_1323
img_1323
Image Detail
img_1334
img_1334
Image Detail
img_1348
img_1348
Image Detail
img_1363
img_1363
Image Detail
img_1380
img_1380
Image Detail
img_1387
img_1387
Image Detail
img_1398
img_1398
Image Detail
img_1403
img_1403
Image Detail
img_1409
img_1409
Image Detail
img_1412
img_1412
Image Detail
img_1419
img_1419
Image Detail
img_1425
img_1425
Image Detail
img_1434
img_1434
Image Detail
img_1440
img_1440
Image Detail
img_1447
img_1447
Image Detail
img_1450
img_1450
Image Detail
img_1457
img_1457
Image Detail
img_1466
img_1466
Image Detail
img_1490
img_1490
Image Detail
img_1492
img_1492
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery