เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักคลัง - โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 2563

โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ประจำปีงบประมาณ 256
3

      วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักคลัง ได้จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณภักดี พรชัยธรรมคุณ

img_3328
img_3328
Image Detail
img_3313
img_3313
Image Detail
img_3318
img_3318
Image Detail
img_3333
img_3333
Image Detail
img_3340
img_3340
Image Detail
img_3343
img_3343
Image Detail
img_3346
img_3346
Image Detail
img_3348
img_3348
Image Detail
img_3351
img_3351
Image Detail
img_3354
img_3354
Image Detail
img_3361
img_3361
Image Detail
img_3364
img_3364
Image Detail
img_3368
img_3368
Image Detail
img_3376
img_3376
Image Detail
img_3379
img_3379
Image Detail
img_3385
img_3385
Image Detail
img_3388
img_3388
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery