เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 18/10/62

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ

       วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ  มีการบรรยายเรื่องผู้สูงอายุชีวิตทันสมัยใส่ใจสุขภาพ โดยนายแพทย์สุริยันต์ เตชะกาญจนเวช นายแพทย์ปฏิบัติการ และบรรยายเรื่องหัวเราะบำบัด และนาฏศิลปบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โดยคุณวีระวุฒ จิณะกับ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

6
6
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
6
6
Image Detail
img_0370
img_0370
Image Detail
img_0391
img_0391
Image Detail
img_0465
img_0465
Image Detail
img_0472
img_0472
Image Detail
img_0475
img_0475
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery