เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. งานส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมาย ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยในช่วงเช้ามีการให้ความรู้เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยคุณสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข และในช่วงบ่ายมีการให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม โดยคุณกมล บุญเสริม นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงยุติธรรม

1
1
Image Detail
2
2
Image Detail
3
3
Image Detail
4
4
Image Detail
5
5
Image Detail
6
6
Image Detail
7
7
Image Detail
8
8
Image Detail
9
9
Image Detail
10
10
Image Detail
11
11
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery