เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักคลัง - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของทุกหน่วยงาน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ คุณพิสัณห์  เนื่องจำนงค์ ตำแหน่ง คลังจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

img_7943 medium
img_7943 medium
Image Detail
img_7943 medium
img_7943 medium
Image Detail
img_7946 medium
img_7946 medium
Image Detail
img_7956 medium
img_7956 medium
Image Detail
img_7958 medium
img_7958 medium
Image Detail
img_7962 medium
img_7962 medium
Image Detail
img_7967 medium
img_7967 medium
Image Detail
img_7971 medium
img_7971 medium
Image Detail
img_7975 medium
img_7975 medium
Image Detail
img_7984 medium
img_7984 medium
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery