เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุ

         วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง หลักการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย โดยนางสาวฉัตรดาว อนุกูลประชา ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และทีมวิทยากร

 

img_0033 small
img_0033 small
Image Detail
img_0023 small
img_0023 small
Image Detail
img_0029 small
img_0029 small
Image Detail
img_0038 small
img_0038 small
Image Detail
img_0049 small
img_0049 small
Image Detail
img_0054 small
img_0054 small
Image Detail
img_0057 small
img_0057 small
Image Detail
img_0060 small
img_0060 small
Image Detail
img_0063 small
img_0063 small
Image Detail
img_0070 small
img_0070 small
Image Detail
img_0072 small
img_0072 small
Image Detail
img_0085 small
img_0085 small
Image Detail
img_0087 small
img_0087 small
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery