เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองวิชาการและแผนงาน - โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาเทศบาลให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริหารงานให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดร.ภาส  ภาสสัทธา

img_8401 small
img_8401 small
Image Detail
img_8415 small
img_8415 small
Image Detail
img_8439 small
img_8439 small
Image Detail
img_8455 small
img_8455 small
Image Detail
img_8458 small
img_8458 small
Image Detail
img_8465 small
img_8465 small
Image Detail
img_8467 small
img_8467 small
Image Detail
img_8469 small
img_8469 small
Image Detail
img_8471 small
img_8471 small
Image Detail
img_8474 small
img_8474 small
Image Detail
img_8476 small
img_8476 small
Image Detail
img_8480 small
img_8480 small
Image Detail
img_8483 small
img_8483 small
Image Detail
img_8488 small
img_8488 small
Image Detail
img_8535 small
img_8535 small
Image Detail
img_8538 small
img_8538 small
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery