เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - อบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563

2. โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ชั้น 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขด้านต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายรุ่งโรจน์  เทศดนตรี รองนายกเทศมนตรีเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงาน

 

321
321
Image Detail
322
322
Image Detail
323
323
Image Detail
324
324
Image Detail
325
325
Image Detail
326
326
Image Detail
327
327
Image Detail
328
328
Image Detail
329
329
Image Detail
330
330
Image Detail
331
331
Image Detail
332
332
Image Detail
333
333
Image Detail
334
334
Image Detail
335
335
Image Detail
336
336
Image Detail
337
337
Image Detail
338
338
Image Detail
340
340
Image Detail
341
341
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery