เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

        วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม ชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก พระมหาฉัตรชัย สุฉัตฺตชโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณละออ ประเทืองจิตร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และในการอบรมวันที่ 27 กันยายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณประชาพงษ์ สัตยวณิช ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์สัมพันธภาพ และทีมงาน

 

 

1 phone
1 phone
Image Detail
2 phone
2 phone
Image Detail
4 phone
4 phone
Image Detail
5 phone
5 phone
Image Detail
img_4260 phone
img_4260 phone
Image Detail
img_4266 phone
img_4266 phone
Image Detail
img_4294 phone
img_4294 phone
Image Detail
img_4301 phone
img_4301 phone
Image Detail
img_4302 phone
img_4302 phone
Image Detail
img_4303 phone
img_4303 phone
Image Detail
img_4306 phone
img_4306 phone
Image Detail
img_4308 phone
img_4308 phone
Image Detail
img_4310 phone
img_4310 phone
Image Detail
img_4329 phone
img_4329 phone
Image Detail
img_4333 phone
img_4333 phone
Image Detail
img_4453 phone
img_4453 phone
Image Detail
img_4463 phone
img_4463 phone
Image Detail
img_4586 phone
img_4586 phone
Image Detail
img_4588 phone
img_4588 phone
Image Detail
img_4589 phone
img_4589 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery