เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
Gallery โครงการ/กิจกรรม - การแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

การแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ  กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่ลานกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 7 ลาน ได้แก่ ลานกีฬาวัดบางหญ้าแพรก ลานกีฬาวัดบางหัวเสือ ลานกีฬาโรงเรียนวัดสวนส้ม ลานกีฬาบางหญ้าแพรก (ใต้ทางด่วน) ลานกีฬาปู่เจ้าสมิงพราย ลานกีฬาวัดบางฝ้าย และลานกีฬาโรงเรียนวัดแหลม โดยแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเด็กยุวชน และรุ่นประชาชนทั่วไป การแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานทักษะพลานามัยที่ดี รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้เด็ก ยุวชน เยาวชน ประชาชนสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลานกีฬาภายในเขตเทศบาล ตลอดจนเป็นการช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้อีกทางหนึ่ง

001
001
Image Detail
002
002
Image Detail
004
004
Image Detail
005
005
Image Detail
006
006
Image Detail
007
007
Image Detail
008
008
Image Detail
009
009
Image Detail
010
010
Image Detail
011
011
Image Detail
012
012
Image Detail
014
014
Image Detail
015
015
Image Detail
016
016
Image Detail
017
017
Image Detail
018
018
Image Detail
019
019
Image Detail
020
020
Image Detail
021
021
Image Detail
022
022
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery