เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักสาธารณสุขฯ - การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2564
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

            วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2564 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานการประชุม ซึ่งนอกจากการประชุมมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ยา 5 ถูก โดยเภสัชกรหญิง วริศรา เนื่องศรี
กิจกรรมหัวเราะบำบัดและวิธีการยืดเหยียด โดยนายวีระวุฒ จิณะ นักกายภาพบำบัด และกิจกรรมพับกล่องยูเอชที และการจัดการขยะ โดยเจ้าหน้าที่งานบริการสิ่งแวดล้อม

 

img_8554 phone
img_8554 phone
Image Detail
img_8597 phone
img_8597 phone
Image Detail
img_8599 phone
img_8599 phone
Image Detail
img_8602 phone
img_8602 phone
Image Detail
img_8618 phone
img_8618 phone
Image Detail
img_8657 phone
img_8657 phone
Image Detail
img_8667 phone
img_8667 phone
Image Detail
img_8680 phone
img_8680 phone
Image Detail
img_8684 phone
img_8684 phone
Image Detail
img_8711 phone
img_8711 phone
Image Detail
img_8722 phone
img_8722 phone
Image Detail
img_8727 phone
img_8727 phone
Image Detail
img_8730 phone
img_8730 phone
Image Detail
img_8748 phone
img_8748 phone
Image Detail
img_8763 phone
img_8763 phone
Image Detail
img_8769 phone
img_8769 phone
Image Detail
img_8774 phone
img_8774 phone
Image Detail
img_8783 phone
img_8783 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery