เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563

           วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

 

1 phone
1 phone
Image Detail
2 phone
2 phone
Image Detail
4 phone
4 phone
Image Detail
img_8851 phone
img_8851 phone
Image Detail
img_8855 phone
img_8855 phone
Image Detail
img_8858 phone
img_8858 phone
Image Detail
img_8871 phone
img_8871 phone
Image Detail
img_8891 phone
img_8891 phone
Image Detail
img_8898 phone
img_8898 phone
Image Detail
img_8906 phone
img_8906 phone
Image Detail
img_8914 phone
img_8914 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery