เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563

โครงการเวทีชาวบ้าน ครั้งที่ 3 /2563

      วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมโครงการเวทีชาวบ้าน
ครั้งที่ 3 /2563 ณ ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และนอกจากนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจนครบวาระ 4 ปี จำนวน 13 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา
  2. ชุมชนหมู่ 2 พัฒนา
  3. ชุมชนเกิดเอี่ยมพัฒนา
  4. ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ 4
  5. ชุมชนหมู่ 5 สามัคคี
  6. ชุมชนคลองสำโรง หมู่ 6
  7. ชุมชนร่วมด้วยช่วยพัฒนา
  8. ชุมชนวัดสำโรงเหนือ หมู่ 10
  9. ชุมชนร่วมสามัคคี 72 ปีมหาราช

10.  ชุมชน 4 ส.พัฒนา

11.  ชุมชนร่วมพัฒนา

12.  ชุมชนหมู่ที่ 21 วัดบางหญ้าแพรก

13. ชุมชนหมู่ 22 วัดบางหญ้าแพรก

 

 

 

img_9033 phone
img_9033 phone
Image Detail
img_9049 phone
img_9049 phone
Image Detail
img_9054 phone
img_9054 phone
Image Detail
img_9055 phone
img_9055 phone
Image Detail
img_9058 phone
img_9058 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery