เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
สำนักคลัง - โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และการพัสดุ” 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
หลักสูตร
“การเงิน การคลัง และพัสดุ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักคลัง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

             วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. สำนักคลัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หลักสูตร “การเงิน การคลัง และพัสดุ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อาคารสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานการประชุม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่กำหนด และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

img_9161 phone
img_9161 phone
Image Detail
img_9232 phone
img_9232 phone
Image Detail
img_9240 phone
img_9240 phone
Image Detail
img_9248 phone
img_9248 phone
Image Detail
img_9255 phone
img_9255 phone
Image Detail
img_9258 phone
img_9258 phone
Image Detail
img_9260 phone
img_9260 phone
Image Detail
img_9266 phone
img_9266 phone
Image Detail
img_9269 phone
img_9269 phone
Image Detail
img_9275 phone
img_9275 phone
Image Detail
img_9313 phone
img_9313 phone
Image Detail
img_9316 phone
img_9316 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ