เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :
กองสวัสดิการสังคม - โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งในแบบ smart city

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งในแบบ
smart city
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

            วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ชั้น 4 โดยมี ดร.สรรเกียรติ กุลเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเป็นประธานการประชุม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้เข้มแข็งในแบบ smart city โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์
และคุณพิชชากร วัชรานุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

img_9354 phone
img_9354 phone
Image Detail
img_9356 phone
img_9356 phone
Image Detail
img_9358 phone
img_9358 phone
Image Detail
img_9376 phone
img_9376 phone
Image Detail
img_9381 phone
img_9381 phone
Image Detail
img_9384 phone
img_9384 phone
Image Detail
img_9389 phone
img_9389 phone
Image Detail
img_9413 phone
img_9413 phone
Image Detail
img_9422 phone
img_9422 phone
Image Detail
img_9435 phone
img_9435 phone
Image Detail
img_9439 phone
img_9439 phone
Image Detail
img_9448 phone
img_9448 phone
Image Detail
img_9460 phone
img_9460 phone
Image Detail
img_9464 phone
img_9464 phone
Image Detail
img_9468 phone
img_9468 phone
Image Detail
img_9470 phone
img_9470 phone
Image Detail
img_9473 phone
img_9473 phone
Image Detail
img_9486 phone
img_9486 phone
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery