เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง
ประจำปี 2564

        วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการอภิปราย เรื่อง พื้นฐานและการปรับบุคลิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
และการพูดในที่สาธารณะ  ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชนimg_4466 phone
img_4466 phone
Image Detail
img_4306 phone
img_4306 phone
Image Detail
img_4351 phone
img_4351 phone
Image Detail
img_4367 phone
img_4367 phone
Image Detail
img_4413 phone
img_4413 phone
Image Detail
img_4460 phone
img_4460 phone
Image Detail
img_4466 phone
img_4466 phone
Image Detail
img_4513 phone
img_4513 phone
Image Detail
img_4528 phone
img_4528 phone
Image Detail
img_4536 phone
img_4536 phone
Image Detail
img_4734 phone
img_4734 phone
Image Detail
img_4785 phone
img_4785 phone
Image Detail
img_4792 phone
img_4792 phone
Image Detail
img_4885 phone
img_4885 phone
Image Detail
img_4906 phone
img_4906 phone
Image Detail
img_4940 phone
img_4940 phone
Image Detail
img_5015 phone
img_5015 phone
Image Detail
img_5021 phone
img_5021 phone
Image Detail
img_5060 phone
img_5060 phone
Image Detail
s__9240583 phone
s__9240583 phon...
Image Detail
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2
 
 
Powered by Phoca Gallery

Link กระทรวง/กรมฯ

 

Link สำนักงานของรัฐ

Link อื่นๆ